Podrobnosti záznamu

Název
    Vulkanoklastické uloženiny ve Valči, jižní svahy Doupovských hor
Další názvy
    Volcaniclastic deposits at Valeč, southern slopes of the Doupov Mts.
Autor
    Hradecký, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    5
Rok
    2009
Výraz tezauru
    Pyroclastic falls, lahars accumulation, distal parts of the shield Tertiary volcano, medieval constructions.
Klíčové slovo
    Doupovských
    Hor
    Jižní
    Svahy
    Uloženiny
    Valči
    Vulkanoklastické
Abstrakt (česky)
   V původních středověkých chodbách v areálu zámku Valeč byly dokumentovány depozice hrubozrnných pyroklastických napadávek. Jsou překryty erozními relikty hrubozrnných uloženin bahenních proudů,jejichž rozšíření v oblasti je značné.
Abstrakt (anglicky)
   Volcaniclastic deposits at Valeč, southern slopes of the Doupov Mts.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014