Podrobnosti záznamu

Název
    Vulkanostratigrafie a geochemie bazaltoidů Českého středohoří (02-23, 02-24, 02-32, 02-33, 02-34, 02-41, 02-42, 02-43)
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Cajz, Jaromír Ulrych, Kadosa Balogh, Miloš Lang
Další názvy
    Volcanostratigraphy and Geochemistry of the České středohoří Mts. basaltic rocks
Autor
    Balogh, Kadosa
    Cajz, Vladimír
    Lang, Miloš
    Ulrych, Jaromír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Strany
    s. 180-182
Rok
    2000
Poznámky
    1 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    bazalt
    bazanit
    chemismus hornin
    datování K/Ar
    geologie regionální
    izotopy Nd
    izotopy Sr
    mapa geologická
    vulkanismus
    vulkanity Českého středohoří
    vulkanoklastika
Geografické jméno
    České středohoří
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    02-23
    02-24
    02-32
    02-33
    02-34
    02-41
    02-42
    02-43
    Bazaltoidů
    Českého
    Geochemie
    Středohoří
    Vulkanostratigrafie
Abstrakt (anglicky)
   The České středohoří Mts. is an erosional relict of the Cenozoic volcanosedimentary complex in the Ohře Rift. The geochemical investigation was used to test a new volcanological model. The following volcanostratigraphical formations of superficial volcanics were recognized: 1) the Lower Formation - lavas and volcanics of basanitic character (36-26 Ma, 12% norm. Ol; Mg=65-82, aver. 75; high contents of Cr, Ni, Co, Sc; common presence of lherzolite xenoloths; low 87Sr/86Sr = 0.7033128-0.703526; high 143Nd/144Nd = 0.512738-0.512849, Nd= +2.8 to + 4.8) corresponding to low-differentiated, only weakly crust-contaminated upper mantle products; 2) the Upper Formation - lavas and pyroclastics of trachybasaltic type (31-25 Ma, 2% norm. Ol: Mg=60-72, aver.
   65; low contents of Cr, Ni, Co, Sc; lack of lherzolite xenoliths; higher 87Sr/86Sr = 0.704428-0.704649; lower 143Nd/144Nd = 0.512679-0.512742, Nd=+1.5 to + 2.6) representing differential and partly crust-contamined evolved products; 3) the probable Uppermost Formation - flow(s) of basanite (24 Ma) similar in geochemical characteristics to those of the Lower Formation. The Group 4) of the Late Miocene Intrusives (13 Ma) similar to those of the - Lower Formation (13 Ma, 16% norm. Ol; Mg=70-79, aver. 75; high contents of Cr, Ni, Co, Sc; somewhat higher 87Sr/86Sr = 0.703651 - 0.703761; somewhat lower 143 Nd/144 Nd = 0.512845 - 0.512847, Nd = +4.4 to + 4.3) primitive magma probably associated with rejuvenation of tectonic movements in the OR or pulsation of magmatic activity, was used for comparison
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012