Podrobnosti záznamu

Název
    Vyčleňovanie súborov litologických typov a hodnovernosť inžinierskogeologickej mapy
Údaj o odpovědnosti
    Ivan Vojtaško
Další názvy
    Selection of lithological type sets and the reliability of engineering geological map
Autor
    Vojtaško, Ivan
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 20, č. 2
Strany
    s. 97-108
Rok
    1988
Poznámky
    5 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il
    Obsahuje bibliografické odkazy
Klasifikační znak
    55(1)
Skupina konspektu
    551
    912
Klíčové slovo
    Hodnovernosť
    Inžinierskogeologickej
    Litologických
    Mapy
    Súborov
    Typov
    Vyčleňovanie
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    11. 8. 2010
Datum importu
    8. 8. 2012