Podrobnosti záznamu

Název
    Vybrané územní souvislosti bydlení s příklady ze sídlištních struktur
Autor
    Kallabová, Eva
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geografický časopis
Svazek/č.
    Roč. 56, č. 4
Strany
    s. 337-350
Rok
    2004
Poznámky
    Projekt: KSK3046108, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Housing and its territorial context as exemplified on housing estates structure
    Rozsah: 14 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    housing estates
    postcommunistic countries
    residential policy
    transformation of urban structures
Klíčové slovo
    Bydlení
    Příklady
    Sídlištních
    Souvislosti
    Struktur
    územní
    Vybrané
Abstrakt (česky)
    Bydlení patří k existenčním lidským potřebám, jeho formy procházejí historickým vývojem a závisejí na ekonomických a technických podmínkách a možnostech dané země. Zabezpečení přiměřených podmínek bydlení je nevyhnutelným předpokladem správného rozvoje společnosti, zejména její sociální sféry a má nezastupitelný význam pro formování člověka jako společenské bytosti. Cílem příspěvku je charakteristika současného přístupu k bydlení v evropské unii (spolu se stručným srovnáním bytových politik a trhů s bydlením vybraných států) s důrazem na hlavní směry vývoje v postsocialistických státech střední evropy. Jako vhodná srovnávací báze jsou zvoleny příklady časoprostorových a regionálních komparací sídlištních struktur. Podstatou není kvantitativní interpretace ukazatelů bydlení, ale empirické kvalitativní zhodnocení různých aspektů bydlení zachycené právě v územních souvislostech.
Abstrakt (anglicky)
   Housing is an essential need of the mankind and as a partial element its issue enters into the complex study of environment. Adequate conditions and requirements for housing are changing in the course of development of the society, determining the society's standard of living. The politico-economic situation in Europe of the 20th century conclusively affected also the character of urban structures. Central planning in the countries of central and eastern Europe was one-sidedly focused on the construction of housing estates. Since that time, the popularity of these structures has greatly faded in the whole region as many problems of technical, social and area planning character appeared. It is now ten years that these countries have been struggling with varied success for decentralization, privatization and deregulation of housing resources by means of newly formulated housing strategies.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012