Podrobnosti záznamu

Název
    Vybrané abiotické charakteristiky krajinně-ekologických segmentů Národního parku Podyjí
Autor
    Cibulková, P.
    Demek, J.
    Havlíček, M.
    Kirchner, Karel
    Škorpík, M.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Thayensia
Svazek/č.
    Roč. 7, č. 1
Strany
    s. 55-73
Rok
    2007
Poznámky
    Překlad názvu: Landscape ecological segments of the Podyjí National Park: some abiotic charakteristics
    Rozsah: 18 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    detailed geomorphological mapping
    landscape-ecological segments
    nature conservation
    Podyjí National Park
Klíčové slovo
    Abiotické
    Charakteristiky
    Krajinně-ekologických
    Národního
    Parku
    Podyjí
    Segmentů
    Vybrané
Abstrakt (česky)
   Reliéf Národního parku Podyjí byl studován s využitím podrobného geomorfologického mapování a na jeho základě byl rozdělen do tří základních typů: i) etchplain, ii) východní okrajový svah České vysočiny, iii) kaňonovité údolí řeky Dyje. Typy reliéfu byly využity jako základ pro vymezení 19 krajinně-ekologických segmentů v Národním parku Podyjí s přihlédnutím k ochraně přírody a krajiny.
Abstrakt (anglicky)
   Relief of the Podyjí NP was studied with using of the method of detailed geomorphologic mapping. On the basis of investigations authors distinguished three main relief types: i) etchplain, ii) eastern border slope of the Bohemian Highlands and iii) canyon-like valley of the Dyje/Thaya R in the Podyjí NP. Relief types were used as a base for delimitation of landscape-ecological segments in the Podyjí NP. These segments were delimited from the point of view of nature conservation and landscape protection according to 19 most interesting and representative landscape-ecological segments.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012