Podrobnosti záznamu

Název
    Vybrané problémy říční sítě v povodí Jihlavy
Údaj o odpovědnosti
    Martin Brzák
Další názvy
    Ausgewählte Probleme des Wasserlaufnetzes im Flussgebiet von Jihlava
    Selected problems of drainage pattern in the Jihlava river basin
Autor
    Brzák, Martin
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní)
Svazek/č.
    Roč. 81, č. 1-2
Strany
    s. 109-120
Rok
    1996
Poznámky
    4 obr., 20 bibl.
    Anglické, německé resumé
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. natur. (Čas. Morav. Muz., Vědy přír.)
Předmětová skupina
    eroze vodní
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    neogén
    peneplén
    tektonika zlomová
    vodoteč
    vrásnění alpinské
    zlomový sráz
Geografické jméno
    Bítovčice (Jihlava)
    Číchov (Třebíč)
    ČR-Morava
    Jihlava
    Přibyslavice (Brno-venkov)
    Třebíč
    Vladislav (Třebíč)
Klíčové slovo
    Jihlavy
    Povodí
    Problémy
    říční
    Sítě
    Vybrané
Abstrakt (anglicky)
   Paper deals with the geomorphology of the Jihlava drainage basin, mainly its upper part. The main SE direction of the river conforms wiith the regional slope of the marginal part of the Bohemian Massif which was deformed in connection with the thrusting of the Carpathian nappes. In the part of the Bohemian-Moravian Highlands betwen the towns Třebíč and Jihlava, many fault-angle valleys a present
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    13. 2. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012