Podrobnosti záznamu

Název
    Vybrané skranové a sblížemé metamorfogenní mineralizace Českého masivu
Další názvy
    Selected skarn- and similar metamorphogenous mineralization of the Bohemian Massif
    Vladimír Šrein, Jiří Litochleb, Blanka Šreinová
Autor
    Litochleb, Jiří
    Šrein, Vladimír
    Šreinová, Blanka
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Svazek/č.
    Roč. 6
Strany
    s. 132-146
Rok
    1998
Poznámky
    2 obr., 8 tab., 3 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Předmětová skupina
    Český masiv
    ložisko skarnové
    metalogeneze
    metamorfóza
    mineralogie rudní
    mineralogie topografická
    minerály horninotvorné
    parageneze
    skarn
Geografické jméno
    Česká republika
Klíčové slovo
    Českého
    Masivu
    Metamorfogenní
    Mineralizace
    Sblížemé
    Skranové
    Vybrané
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012