Podrobnosti záznamu

Název
    Vychyľovské súvrstvie - nová litostratigrafická jednotka v magurskom flyši (paleogén Kysúc a Oravy)
Údaj o odpovědnosti
    Michal Potfaj
Další názvy
    Vychyľovka Formation - new lithostratigraphic unit in Magura Flysch (Paleogene of Kysuca and Orava)
Autor
    Potfaj, Michal
Jazyk
    slovensky
Zdrojový dokument - seriál
    Regionálna geológia Západných Karpat
Svazek/č.
    Roč. 25
Strany
    s. 43-49
Rok
    1989
Poznámky
    2 obr., 1 tab., 1 pl. + 1
    Zkr. název ser.: Region. Geol. Západ. Karpát.
Předmětová skupina
    biostratigrafie
    eocén
    facie
    flyš
    litologie
    magurská skupina
    mapa geologická
    paleocén
    souvrství vychyľovské
    stratigrafie
Geografické jméno
    ČSFR-Slovensko
    Kysucká vrchovina
    Oravská Magura
Klíčové slovo
    Flyši
    Jednotka
    Kysúc
    Litostratigrafická
    Magurskom
    Nová
    Oravy
    Paleogén
    Súvrstvie
    Vychyľovské
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012