Podrobnosti záznamu

Název
    Vyhodnocení dlouhodobých a sezónních trendů na příkladech přirozeného vývoje chemického složení důlních vod po zatopení dolů.
Další názvy
    Long term and seasonal trends evaluation on examples of natural chemical compsition of mine water after flooding
Autor
    Jež, Jiří
    Kopřiva, Antonín
    Zeman, Josef
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací
Strany
    7
Poznámky
    Akce: 2004 ; Pelhřimov
Výraz tezauru
    chemical composition
    long trends
    mine water
    seasonal trend
Klíčové slovo
    Chemického
    Dlouhodobých
    Dolů
    Důlních
    Po
    Příkladech
    Přirozeného
    Sezónních
    Složení
    Trendů
    Vod
    Vyhodnocení
    Vývoje
    Zatopení
Abstrakt (česky)
   Je možné identifikovat některé obecné charakteristiky geochemického vývoje důlních vod v průběhu aktivní těžby, zatápění a vývoje po zatopení ložiska bez ohledu na typ ložiska, jeho geologickou pozici a klimatické podmínky. Jsou to zejména: 1. relativně nízké koncentrace rozpuštěných složek v průběhu aktivní činnosti dolu s malými sezónními výkyvy v porovnání s dalším vývojem 2. s určitou prodlevou dochází po zatopení ložiska k ostrému nárůstu koncentrací rozpuště-ných složek 3. další vývoj má obvykle sestupný trend, dochází však k časové separaci obdobného chová-ní jednotlivých složek v závislosti na jejich geochemické charakteristice 4. bez ohledu na kapacitu rezervoáru důlních vod podléhají koncentrace rozpuštěných složek výrazným a charakteristickým sezónním výkyvům. Ty závisí na lokálních klimatických a hydrogeologických podmínkách 5. příčinou daného chování důlních vod jsou změny hydrogeologického režimu důlních vod a změna redukčního prostředí na oxidační a naopak 6.
Abstrakt (anglicky)
   Je možné identifikovat některé obecné charakteristiky geochemického vývoje důlních vod v průběhu aktivní těžby, zatápění a vývoje po zatopení ložiska bez ohledu na typ ložiska, jeho geologickou pozici a klimatické podmínky. Jsou to zejména: 1. relativně nízké koncentrace rozpuštěných složek v průběhu aktivní činnosti dolu s malými sezónními výkyvy v porovnání s dalším vývojem 2. s určitou prodlevou dochází po zatopení ložiska k ostrému nárůstu koncentrací rozpuště-ných složek 3. další vývoj má obvykle sestupný trend, dochází však k časové separaci obdobného chová-ní jednotlivých složek v závislosti na jejich geochemické charakteristice 4. bez ohledu na kapacitu rezervoáru důlních vod podléhají koncentrace rozpuštěných složek výrazným a charakteristickým sezónním výkyvům. Ty závisí na lokálních klimatických a hydrogeologických podmínkách 5. příčinou daného chování důlních vod jsou změny hydrogeologického režimu důlních vod a změna redukčního prostředí na oxidační a naopak 6.
Přispěvatel
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    MU, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012