Podrobnosti záznamu

Název
    Vyhodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., právního nástupce
Údaj o odpovědnosti
    Ingrid Bejšovcová, Eva Sobotková
Autor
    Bejšovcová, Ingrid
    Sobotková, Eva
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II
Strany
    s. 677-685
Poznámky
    1 obr., 2 fot., 2 tab.
    Bibliografie na s. 683
    il.
Klasifikační znak
    550.8
    553.9
    622.33
Skupina konspektu
    553
    622
Předmětová skupina
    geotechnika
    jílovec
    karbonáty
    kvartér
    laboratorní zkoušky hornin
    minerály jílové
    pevnost v tlaku
    písek
    sedimentace deltová
    sedimentace lakustrinní
    severočeská pánev
    skrývka
    terciér
    těžba povrchová
    uhelná sloj
    uhelný revír
    uhlí hnědé
    vlastnosti technologické
Geografické jméno
    Čechy (Česko)
    Most-Vršany
Klíčové slovo
    Geomechanických
    Lokalitách
    Mostecké
    Nástupce
    Parametrů
    Právního
    Sedimentů
    Společnosti
    Uhelné
    Vyhodnocení
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    28. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012