Podrobnosti záznamu

Název
    Vyhodnocení parametrů důlních otřesů odvozených z pozorování in-situ
Autor
    Holub, Karel
    Petroš, V.
Konference
    Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century (25.11.2003-27.11.2003 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century. 2
Strany
    s. 547-554
Poznámky
    Projekt: GA105/01/0042, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Assessment of Rockbursts parameters inferred from in-situ observations
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    Ostrava-Karviná Coal Field
    seismological monitoring
Klíčové slovo
    Důlních
    In-situ
    Odvozených
    Otřesů
    Parametrů
    Pozorování
    Vyhodnocení
Abstrakt (česky)
   Článek se zabývá určováním maximálního tlaku při průchodu seismických vln horninovým masívem. Toto stanovení vychází ze znalosti základních parametrů, a to: objemové hustoty hornin, rychlosti šíření seismických vln a rychlosti kmitání hmotných částic. Byla použita data ze 3 důlních seismických stanic z období 1993-2002 a do souboru dat byly zahrnuty jenom důlní otřesy s následnými devastacemi v dole. Na základě analýz byly stanoveny převládající frekvence P a S vln, závislosti rychlosti kmitání na redukované vzdálenosti a napětí na čele seismické vlny.
Abstrakt (anglicky)
   The aim of this article is to determine maximum stress due to seismic waves propagation through the rock mass. For this determination, rock density, velocity of seismic waves propagation vp and vs and ground amplitudes were introduced. For the evaluation data recorded at 3 underground seismic station from the time period 1993-2002 were used. To this set of data only rockbursts with some consequences in mine were included. Based on these analyses, predominant frequencies of seismic P and S waves, dependences of ground amplitudes to scaled distance and stress at the head of seismic wave were calculated.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012