Podrobnosti záznamu

Název
    Vyhodnocení vlivu povrchové težby v Sokolovské pánvi pomocí multispektrálních dat
Další názvy
    Assessment of impacts of open pit mining activities in the Sokolov basin based on analyses of multispectral satellite images
Autor
    Kopačková, Veronika
    Rambousek, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    15. konference GIS ESRI a Leica Geosystems v ČR
Strany
    6
Poznámky
    Akce: 2006 ; Kongresové centrum Praha
Výraz tezauru
    Principal Component Analysis (PCA), Landsat, mining impacts, optical bands, spectral analysis
Klíčové slovo
    Dat
    Multispektrálních
    Pánvi
    Pomocí
    Povrchové
    Sokolovské
    Težby
    Vlivu
    Vyhodnocení
Abstrakt (česky)
   Na území karlovarsko - sokolovské aglomerace, historicky známé oblasti s těžbou hnědého uhlí a kaolínů, byl v rámci projektu MŽP aplikován soubor metod (pozemních i DPZ) s cílem nalézt optimální návrhy řešení pro revitalizaci krajiny postižené těžbou. Pomocí metod dálkového průzkumu byla provedena spektrální analýza satelitní snímků LANDSAT a ASTER, která byla zaměřena především na mapování minerálních složek a hornin, posouzení kvality zeleně na rekultivovaných plochách a identifikace ploch dotčených acidifikací z horninového prostředí. U satelitních snímků LANDSAT byla provedena i časová analýza vývoje změn území včetně vývoje acidifikace v období 1992 - 2003. Analyzované plochy byly porovnávány při interpretaci s barevnými leteckými snímky a korelovány s nezávislým pozemním měřením acidity a biologickým průzkumem. Výsledky prokázaly dobrou shodu s pozemním měřením a dávají dobrou informaci o úspěšnosti velkoplošných rekultivací a o základních vlastnostech rekultivačních zemin.
Abstrakt (anglicky)
   Assessment of impacts of open pit mining activities in the Sokolov basin based on analyses of multispectral satellite images
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014