Podrobnosti záznamu

Název
    Vyhodnocení vzájemných korelačních vztahů mezi uhelnými charakteristikami a technologickými a texturními parametry koksů
Autor
    Klika, Z.
    Kožušníková, Alena
    Serenčíšová, J.
    Vontorová, J.
Konference
    Česko - polská konference Geologie uhelných pánví (9. : 15.10.2013-17.10.2013 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    9. česko - polská konference Geologie uhelných pánví
Strany
    S. 141-146
Poznámky
    Autoři celkem: 4
    Překlad názvu: Evaluation of cross-correlation relationship between coal characteristics and technological and textural parameters of cokes
    Rozsah: 6 s. : P
Předmětová kategorie
    coal
    cokes
    coking parameters
Klíčové slovo
    Charakteristikami
    Koksů
    Korelačních
    Parametry
    Technologickými
    Texturními
    Uhelnými
    Vyhodnocení
    Vzájemných
    Vztahů
Abstrakt (česky)
   Uhlí je porézní materiál s velikostí pórů, které jsou podle mezinárodní unie pro čistou a aplikovanou chemii (IUPAC) klasifikovány jako makropóry (> 50 nm v průměru), mezopóry (2 - 50 nm) a mikropóry (< 2 nm) (EVERETT 1972). Pro charakterizaci pórovitosti v pevných látkách lze využít množství experimentálních metod. Každá z metod má ovšem své meze, např. plynová adsorpce a rtuťová intruzní porozimetrie mohou poskytnout pouze informace o ''otevřené" pórovitosti (MELNICHENKO ET AL. 2012). Pórovitost uhlí je důležitá v mnoha aspektech jeho využiti, např. při extrakci metanu z uhelných slojí, při zplyňování, spalování, zkapalňování, ale především pro výběr uhlí používaného jako suroviny pro výrobu koksů. Obecně platí, že koksovatelné uhlí je černé uhlí, které má vhodné chemicko-technologické vlastnosti.
Abstrakt (anglicky)
   This paper deals with the statistical evaluation of the basic characteristics of 26 coal samples and cokes produced and delivered by coking plant Zabrze in Poland. The aim of this study was to evaluate the following correlation relationships between chemical (Ad, Sd, Cla, Pd) and petrographic composition of coal (the content of vitrinite, inertinite, liptinite) and coalification degree (Vdaf, Rr) together with coking parameters (contraction a, dilatation b, swelling index SI) in relation to textural (TIV - total intrusion volume, TPA - total pore area, APD - average pore diameter, BD - bulk density, PS - total porosity), chemical (Ad, Vdaf ) and technological parameters (CRI, CSR) of cokes. The results are discussed and compared with previous studies.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014