Podrobnosti záznamu

Název
    Vykročme cestou Karla IV., Otce vlasti, z rozcestí prognóz
Údaj o odpovědnosti
    Zdeněk Doškář
Další názvy
    Let us step out through the way of king Charles IVth, father of our native country, from the crossroads of prognoses
Autor
    Doškář, Zdeněk
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Rudy
Svazek/č.
    Roč. 38, č. 4
Strany
    s. 71-75
Rok
    1991
Předmětová skupina
    ekologie
    ekonomika surovin
    rudy Au
    rudy Mn
    suroviny Li
    tetraedrit
    úprava surovin
Geografické jméno
    Chvaletice
    Cínovec
    ČSFR-Čechy
    Mokrsko
Klíčové slovo
    Cestou
    IV
    Karla
    Otce
    Prognóz
    Rozcestí
    Vlasti
    Vykročme
Abstrakt (česky)
   Autor se zabývá možnostmi ekonomicky výhodného využití čs. rudného bohatství, na příkladech ložiska Au Mokrsko, haldovaných tetraedritových koncentrátů v oblasti Spiš-Gemeru, využití manganonosného uhličitanového koncentrátu z Chvaletic k odsiřování kouřových plynů tepelných elektráren a lithia z ložiska Cínovec-jih. Využití těchto námětů, podložené diskusí možností úpravenské technologie, by přinášelo čs. hospodářství roční zisk více než 700 mil. USD
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012