Podrobnosti záznamu

Název
    Vyluhovatelnost rtuti z kontaminovaných materiálů
Údaj o odpovědnosti
    Vlasta Štefanidesová, Martina Münsterová, Katarína Rapošová, Vladimír Pavlíček
Další názvy
    The leachability of the mercury from the contaminated materials
Autor
    Münsterová, Martina
    Pavlíček, Vladimír
    Rapošová, Katarína
    Štefanidesová, Vlasta
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 51, č. 2
Strany
    s. 89-116
Rok
    2005
Poznámky
    2 obr., 6 diagr., 17 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    504
    550.4
Skupina konspektu
    502
    504
    55
Předmětová skupina
    biogeochemie
    kyselina huminová
    mobilita
    půdy
    rtuť
    stream sediment
    studie experimentální
    tvorba komplexů
    vyluhování
    znečištění
Klíčové slovo
    Kontaminovaných
    Materiálů
    Rtuti
    Vyluhovatelnost
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    11. 2. 2009
Datum importu
    8. 8. 2012