Podrobnosti záznamu

Název
    Vysoké kotvení v chodbách pro dvojí použití a jejich monitoring
Autor
    Koníček, Petr
    Kukutsch, Radovan
    Ptáček, Jiří
    Souček, Kamil
Konference
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2012 (51. : 16.10.2012-18.10.2012 : Příbram, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí, rudy, geologický průzkum
Svazek/č.
    Roč. 19, říjen
Strany
    s. 24-28
Rok
    2012
Poznámky
    Autoři celkem: 4
    Projekt: ED2.1.00/03.0082, GA MŠk3cav_un_auth*0280791
    Projekt: VG20102014034, GA MV3cav_un_auth*0273815
    Překlad názvu: High anchoring in the hallways for dual use and monitoring
    Rozsah: 5 s.
    Speciální číslo - Sborník vybraných přednášek z mezinárodní konference k těžebnímu průmyslu Příbram 2012.
Předmětová kategorie
    cable bolt loading
    dual use corridors
    high anchoring
Klíčové slovo
    Chodbách
    Dvojí
    Kotvení
    Monitoring
    Použití
    Vysoké
Abstrakt (česky)
   Vysoké kotvení je podpěrný systém výztuže provozních dlouhých důlních děl nebo i velkoprostorových a atypických důlních děl, kdy jsou prvky TH výztuže zakotveny do pevných vrstev ve vyšším nadloží nad vyztužovaným dílem. Účelem je zesílit stabilitu podpěrné výztuže důlního díla tak, aby vyhovovala přídatným zařízením vznikajícím při vedení stěnových porubů, popř. jiným očekávaným přitížením a důlní dílo zůstalo stabilní p požadovanou dobu jeho životnosti. Jedním z experimentů in situ, který v současné době probíhá, je ověření funkčnosti vysokého kotvení na chodbě 063 5348 Dolu Paskov, jehož dílčí výsledky jsou publikovány v tomto příspěvku.
Abstrakt (anglicky)
   High anchoring is the support system which supports long mine working or large-scale mining and atypical works, when the steel arch support elements are embedded in solid layers in the overburden above the supported work. The purpose is to enhance the stability of the supporting reinforcement mine to suit the load resulting from the additives lead wall faces or another expected additional loadings and mine remained stable for the required period of his life. Whether high anchoring is functional, it is a subject of monitoring of gallery No. 063 5384 located in Paskov Mine, whose partial results are published in this paper.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    20. 3. 2014