Podrobnosti záznamu

Název
    Vysokoželezité metasedimenty z Kokavy nad Rimavicou (veporikum)
Údaj o odpovědnosti
    Sergej Petrovič Korikovskij, Jozef Dupej
Další názvy
    High Fe metasediments from Kokava nad Rimavicou (Veporicum, Central Slovakia)
Autor
    Dupej, Jozef
    Korikovskij, Sergej Petrovič
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 21, č. 3
Strany
    s. 251-258
Rok
    1989
Poznámky
    2 obr., 6 tab.
    angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Klasifikační znak
    552
Předmětová kategorie
    chemické analýzy hornin a horninotvorných minerálů
    geochemie prvků, stopových a radioaktivních prvků a vzácných zemin
    geochemie sedimentárních hornin
    metamorfní pochody
    metasedimenty
    Slovenské rudohorie
Klíčové slovo
    Kokavy
    Metasedimenty
    Rimavicou
    Veporikum
    Vysokoželezité
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    31. 5. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012