Podrobnosti záznamu

Název
    Vysokoteplotní až ultravyokoteplotní metamorfoza spojená s polyfázovou ultrapotasickou intruzí:granáticko-silimanit-cordieritické kingigity a granát ortopyroxenické migmatitu z východní části moldanubika (český masív)
Další názvy
    High-temperature to ultrahigh-temperature metamorphism related to multiple ultrapotassic intrusions: evidence from garnet-sillimanite-cordierite kinzigite and garnet-orthopyroxene migmatites in the eastern part of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif)