Podrobnosti záznamu

Název
    Vysvětlivky a komentář k mapám vlivu poddolování s poklesy dobývání za léta 1961-1989, 1961-1999 a 1990-1999
Autor
    Hortvík, Karel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí
Strany
    s. 47-62
Poznámky
    Projekt: GA105/02/0500, GA ČR
    Překlad názvu: Explanations and commentary for maps of effects of underground exploitation with surface subsidence at interval 1961-1989, 1961-1999 and 1990-1999
    Rozsah: 16 s. : CD ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    effects of undermining
    surface subsidence
Klíčové slovo
    1961-1989
    1961-1999
    1990-1999
    Dobývání
    Komentář
    Léta
    Mapám
    Poddolování
    Poklesy
    Vlivu
    Vysvětlivky
Abstrakt (česky)
   Komentář k mapám vlivu poddolování v české části hornoslezské pánve s poklesy dobývání za léta 1961-1989, 1961-1999 a 1990-1999.
Abstrakt (anglicky)
   Commentary for maps of effects of underground exploitation in the Czech part of the Upper Silesian Basin with surface subsidence at interval 1961-1989, 1961-1999 and 1990-1999.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012