Podrobnosti záznamu

Název
    Vysvětlivky a komentář k přehledné mapě dolů - dobývacích prostorů, ložisek mimo dobývací prostory a prognózních území v české části hornoslezské pánve se zákresem produkce uhlí, hlušiny a vyčerpané vody
Autor
    Schejbalová, Božena
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    část monografie (kapitola)
Zdrojový dokument - monografie
    Documenta geonica 2003. Atlas map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí v české části hornoslezské pánve na povrch a životní prostředí
Strany
    s. 33-46
Poznámky
    Projekt: GA105/02/0500, GA ČR
    Překlad názvu: Explanations and commentary to a synoptical map of mines - extraction areas, deposits outside the extraction and prognosis areas in the Czech part of the Upper Silesian Basin with delineation of production of coal, waste rock and pumped out water
    Rozsah: 14 s. : CD ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Předmětová kategorie
    deposits outside the extraction
    extraction areas
    mines
Klíčové slovo
    části
    české
    Dobývací
    Dobývacích
    Dolů
    Hlušiny
    Hornoslezské
    Komentář
    Ložisek
    Mapě
    Mimo
    Pánve
    Produkce
    Prognózních
    Prostorů
    Prostory
    Přehledné
    Uhlí
    území
    Vody
    Vyčerpané
    Vysvětlivky
    Zákresem
Abstrakt (česky)
   Komentář k přehledné mapě dolů - dobývacích prostorů, ložisek mimo dobývací prostory a prognózních území v české části hornoslezské pánve.
Abstrakt (anglicky)
   Commentary to a synoptical map of mines - extraction areas, deposits outside the extraction and prognosis areas in the Czech part of the Upper Silesian Basin.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012