Podrobnosti záznamu

Název
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe
Další názvy
    using of 15N and 18O isotopes for study of nitrate contamination of water resources
Autor
    Bůzek, František
    Čejková, Bohuslava
    Čurda, Stanislav
    Herrman, Zdeněk
    Jačková, Ivana
    Kadlecová, Renata
    Milický, Martin
    Válková, Ivana
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Přehled výsledků projektu Labe IV 2003-2005
Poznámky
    Akce: 2006 ; Praha
Výraz tezauru
    15N, 18O, nitrate contamination, water resources
Klíčové slovo
    15N
    18O
    Dusičnanové
    Izotopů
    Kontaminace
    Labe
    Napájení
    Povodí
    Studiu
    šíření
    Vodních
    Vybraných
    Využití
    Zdrojích
Abstrakt (česky)
   Prispevek popisuje metodiku analyzy nitratove konataminace pomoci metod stabilnich izotopu 15N a 18O
Abstrakt (anglicky)
   using of 15N and 18O isotopes for study of nitrate contamination of water resources
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014