Podrobnosti záznamu

Název
    Využití GIS ARC/INFO při geomorfologickém výzkumu se zaměřením na morfostrukturní analýzu zvolené oblasti
Údaj o odpovědnosti
    Lubomír Dvořák
Další názvy
    Application of the ARC/INFO GIS for geomorphological research with special with special attention to morphostructural analysis
Autor
    Dvořák, Lubomír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník České geografické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 100, č. 1
Strany
    s. 3-9
Rok
    1995
Poznámky
    2 obr., 17 bibl.
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    česká křídová pánev
    geomorfologie regionální
    mapa geomorfologická
    model matematický
    morfostruktura
    orlicko-kladské krystalinikum
    orlicko-žďárská oblast
    proterozoikum
    systém GIS
Geografické jméno
    Crhov
    ČR-Morava
    Drozdov (Šumperk)
    Horní Studénky
    Jedlí
    Zborov (Šumperk)
Klíčové slovo
    Analýzu
    ARC/INFO
    Geomorfologickém
    GIS
    Morfostrukturní
    Oblasti
    Využití
    Výzkumu
    Zaměřením
    Zvolené
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    18. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012