Podrobnosti záznamu

Název
    Využití GIS při detekci neotektoniky na příkladu Vsetínských vrchů a okolí
Údaj o odpovědnosti
    Michal Bíl
Další názvy
    Using GIS to detect neotectonics in the Vsetínské vrchy Mountains and in their surroundings
Autor
    Bíl, Michal
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Svazek/č.
    Roč. 108, č. 2
Strany
    s. 101-114
Rok
    2003
Poznámky
    3 obr., 12 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Klasifikační znak
    551.2
    551.4
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    baden
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    hypsometrie
    jílovec
    kenozoikum
    miocén
    neotektonika
    pískovce
    pohoří
    povodí
    příkrov
    reliéf
    sklon svahu
    subdukce
    systém GIS
    vlastnosti mechanické
    vrásnění alpinské
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Hostýnsko-vsetínská hornatina
    Vsetín
Klíčové slovo
    Detekci
    GIS
    Neotektoniky
    Okolí
    Příkladu
    Vrchů
    Vsetínských
    Využití
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012