Podrobnosti záznamu

Název
    Využití bezvýlomové trhací práce při protiotřesové prevenci v geomechanicky obtížných oblastech závodu Lazy v Orlové
Údaj o odpovědnosti
    Lubomír Schellong, Jiří Chlebík, Lubomír Palla
Další názvy
    Application of non-productive blasting for rock burst prevention in geomechanical difficult zones of Lazy colliery in Orlová
Autor
    Chlebík, Jiří
    Palla, Lubomír
    Schellong, Lubomír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 48, č. 2
Strany
    s. 87-97
Rok
    2002
Poznámky
    4 obr., 6 diagr., 6 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Klasifikační znak
    504.05
    553.9
    622.33
Skupina konspektu
    504
    553
    622
Předmětová skupina
    hornoslezská pánev
    kontrola mechanická
    odprysk horniny
    otřes prudký
    prevence
    riziko seizmické
    těžba podzemní
    uhlí bituminózní
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Lazy (Karviná, Orlová)
    Orlová (Karviná, Orlová)
Klíčové slovo
    Bezvýlomové
    Geomechanicky
    Lazy
    Oblastech
    Obtížných
    Orlové
    Práce
    Prevenci
    Protiotřesové
    Trhací
    Využití
    Závodu
Abstrakt (anglicky)
   By the article application of big scope non-productive blasting at Lazy Colliery during period since 1998 until first quarter of 2002 is described. The number of non-productive blasting applications rose when compared with the preceding period. With regard to number of applied stages of big scope non-productive blasting and to observations of seismic activities in geomechanically complicated zones it can be stated that this method is very adequate and effective for more regular loosening of rigid roof rocks and for relief of rock stress conditions
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012