Podrobnosti záznamu

Název
    Využití brownfields pro rozvoj solární energetiky na úzení České republiky (aktuální stav z pohledu investorů)
Autor
    Dvořák, Petr
    Klusáček, Petr
    Martinát, Stanislav
Konference
    Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (16. : 19.06.2013-21.06.2013 : Valtice, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    XVI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků
Strany
    S. 264-271
Poznámky
    Autoři celkem: 3
    Překlad názvu: Re-Use of Brownfields for Development of Solar Energy in the Czech Republic (Current State from Investors Perspective)
    Rozsah: 8 s. : C
Předmětová kategorie
    brownfields
    solar power stations
    the Czech Republic
Klíčové slovo
    Aktuální
    Brownfields
    České
    Energetiky
    Investorů
    Pohledu
    Republiky
    Rozvoj
    Solární
    Stav
    úzení
    Využití
Abstrakt (česky)
   Příspěvek se zabývá hlavními problémy a překážkami, které byli nuceni v rámci České republiky řešit investoři, kteří v našich podmínkách v minulosti realizovali projekty výstavby solárních elektráren na brownfields. Výzkumné aktivity byly realizovány v roce 2012 prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů se zástupci společností, které v minulosti úspěšně realizovaly tento typ projektů na území České republiky. Šetření ukázalo, že aktivita investorů v této oblasti nebyla prakticky žádným způsobem ze strany státu podporována a byly jí kladeny často administrativní překážky ze strany úřadů, které nerozlišovaly mezi výstavbou solárních elektráren na brownfields a greenfields. Reprezentanti firem tak byli motivováni individuální vhodností jednotlivých pozemků pro daný typ výstavby a v některých případech i snahou firmy o budování image šetrného k ochraně životního prostředí. V závěru příspěvku jsou formulována doporučení, jak zlepšit situaci ve zkoumané oblasti.
Abstrakt (anglicky)
   ities were conducted in 2012 by means of semi - structured interviews with representatives of companies, which successfully implemented this kind of energetic project on the territory of the Czech Republic. The survey identified that the investors did not re ceived any special state help, subsidies or incentives and that they had to manage the different administrative obstacles created by representatives of the public administration institution, which did not differentiate between solar power plant on brownfields and greenfields. The investors were especially motivated by individual characters of selected brownfields for this kind of projects and in some cases by policies of their companies on creation of the environmentally-friendly image. The contribution concludes with some recommendation how to improve the situation of the studied issue.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    24. 10. 2014