Podrobnosti záznamu

Název
    Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny
Údaj o odpovědnosti
    Renata Čopjaková, Petr Sulovský, Jiří Otava
Další názvy
    Šlichová prospekcia a akcesorické minerály. Príspevky z konferencie, Banský Studenec, 14.-16. novembra 2001 (Variant.)
    Use of detrital garnet chemistry for determination of provenance and lithostratigraphy of the Drahany Upland Culm
Autor
    Čopjaková, Renata
    Otava, Jiří, 1950-
    Sulovský, Petr, 1952-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 33, č. 5
Strany
    s. 509-511
Rok
    2001
Poznámky
    2 obr., 1 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Klasifikační znak
    54
    55(1)
    552
Skupina konspektu
    549
    55
    552
Předmětová skupina
    flyš
    geologie regionální
    granáty
    karbon-spodní
    kulm
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    oblast snosová
    sedimentace detritická
    složení chemické
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Drahanská vrchovina
Klíčové slovo
    Chemismu
    Detritických
    Drahanské
    Granátů
    Kulmu
    Litostratigrafii
    Provenience
    Určení
    Vrchoviny
    Využití
Abstrakt (anglicky)
   The Drahany Upland belongs to the Rhenohercynian belt of the Central European Variscides. In this study heavy-mineral assemblage from graywackes, particularly garnets were studied to assess the provenance and correlate flysch formations. The value of heavy-mineral analysis in the study of provenance is restricted by diagenetic processes, which cause dissolution of minerals. The heavy-mineral assemblages of Drahany Upland are not remarkably altered and the stage of alteration decrease from north to south. Within the garnet group, preferential dissolution of more calcium rich garnets was not observed. In addition, the chemistry of garnets was studied. the statistical evaluation and comparison of detrial garnets of graywackes with garnets from supposed source units was preformed. The garnet populations from drahany Culm fall into three different assemblages - older polymict (Pe - Go ), younger transient (Go) and the youngest oligomict (Go - Go).
   The changes in detrial garnet assemblage reflect the provenance evolution
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    25. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012