Podrobnosti záznamu

Název
    Využití důlních vod ostravsko-karvinského revíru v provozu úpraven uhlí
Údaj o odpovědnosti
    Oldřiška Bláhová, Arnošt Grmela
Další názvy
    Utilization of mine waters from the Ostrava-Karviná mining area into the coal preparation plants
Autor
    Bláhová, Oldřiška
    Grmela, Arnošt
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Svazek/č.
    Roč. 45, č. 3
Strany
    s. 31-38
Rok
    1999
Poznámky
    2 diagr., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Předmětová skupina
    čerpání
    flotace
    hornoslezská pánev
    hydrochemie
    hydrogeologie
    kyselá důlní voda
    studie environmentálních vlivů
    technologie
    uhelný revír
    uhlí bituminózní
    úpravnictví
    útlum těžby
    vodní hospodářství
    vodoteč
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Karviná
    Ostrava
Klíčové slovo
    Důlních
    Ostravsko-karvinského
    Provozu
    Revíru
    Uhlí
    úpraven
    Vod
    Využití
Abstrakt (anglicky)
   Herein the analysis of problems connected with the liquidation necessity of mineralized mine waters that are pumped from working is discussed. The basic information on the sources of mine waters and on the mixed waters composition in the individual mine of the Ostrava-Karviná mining area including the pumped volumes is presented. The possible ways how to exploit and liquidate those mine waters with regard to their qualities and quantities is shown. The test results and evaluating influence of the mine waters addition into the water circulation into the coal preparation plants are presented here. The balance of their possible influences to the technological processes of mud sedimentation and the flotation is also evaluated here
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    11. 6. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012