Podrobnosti záznamu

Název
    Využití dlouhodobých nivelačních měření na povrchu dobývaného uranového ložiska Rožná k matematickému modelování poklesů povrchu
Autor
    Hortvík, Karel
Konference
    Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice (11.04.2000-12.04.2000 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdrojový dokument - monografie
    Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů
Strany
    s. 228-246
Poznámky
    Projekt: GA105/99/1218, GA ČR
    Projekt: KSK1012601, GA AV ČR
    Překlad názvu: Using of longperiod levelling measurement on surface of the exploited uranium deposit of Rožná for mathematical modelling of surface ground subsidence
    Rozsah: 19 s.
Klíčové slovo
    Dlouhodobých
    Dobývaného
    Ložiska
    Matematickému
    Měření
    Modelování
    Nivelačních
    Poklesů
    Povrchu
    Rožná
    Uranového
    Využití
Abstrakt (česky)
   Ovlivnění povrchu se všemi důsledky, které z něj vyplývají v případě zástavby nad dobývaným ložiskem, je doprovodným projevem téměř všech těžebných aktivit. Prognóza poklesů povrchu je tedy velmi důležitým úkolem při zmírňování důlních škod.
Abstrakt (anglicky)
   Negative impact on surface ground with all its implications that result in case of build-up area above deposit worked represents a concomitant effect of almost every mining activity. Therefore, prediction of development of surface ground subsidence caused in this way is very important task when moderating mining damages of undermined landscape.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012