Podrobnosti záznamu

Název
    Využití gamaspektrometrie a metody RFA na vybraných lokalitách průzkumu a těžby uranu na území Krkonošského národního parku
Další názvy
    Application of gamma-ray spectrometry and RFA method on selected localities of mineral exploration and exploitation of uranium in the Krkonoše National Park area
Autor
    Knésl, Ilja
    Mrázová, Štěpánka
    Rambousek, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    6
Rok
    2010
Výraz tezauru
    West Sudetes, Krkonoše-Jizera Crystalline Complex, phyllites, U-deposit, Harrachov-Rýžoviště, Medvědín
Klíčové slovo
    Gamaspektrometrie
    Krkonošského
    Lokalitách
    Metody
    Národního
    Parku
    Průzkumu
    RFA
    Těžby
    Uranu
    území
    Vybraných
    Využití
Abstrakt (česky)
   Studium vybraných horninových vzorků fylitů z U-ložisek Harrachov-Rýžoviště a Medvědín situovaných v krkonošsko-jizerského krystaliniku, umožnilo charakterizovat jejich petrografické, geochemické a geofyzikální vlastnosti. Charakteristickými rudními minerály jsou pyrit, chalkopyrit, magnetit, ilmenit, galenit. Variabilita minerálního složení fylitů dává variabilitu v obsazích 40K, 238U a 232Th a stopových prvků měřených metodou RFA.
Abstrakt (anglicky)
   Application of gamma-ray spectrometry and RFA method on selected localities of mineral exploration and exploitation of uranium in the Krkonoše National Park area
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014