Podrobnosti záznamu

Název
    Využití geocachingu pro vzdělávání v oblasti nebezpečí a rizika vzniku sesuvů
Autor
    Klimeš, Jan
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Geografické rozhledy
Svazek/č.
    Roč. 21, č. 5
Strany
    s. 26-27
Rok
    2012
Poznámky
    Projekt: GP205/09/P383, GA ČR3cav_un_auth*0253159
    Překlad názvu: Using geocaching for education concerning the danger and risk of landslides
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Předmětová kategorie
    landslide hazard
    landslide risk
    landslides
Klíčové slovo
    Geocachingu
    Nebezpečí
    Oblasti
    Rizika
    Sesuvů
    Využití
    Vzdělávání
    Vzniku
Abstrakt (česky)
   Článek ukazuje možnosti geocachingu pro šíření informací o nebezpečných svahových deformacích.
Abstrakt (anglicky)
   Article shows possibilities to use geocaching for public awareness about dangerous landslides.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚSMH
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    19. 3. 2014