Podrobnosti záznamu

Název
    Využití izotopových analýz pro ověření zdrojů kontaminace dusíkatými látkami v modelovém území severní části třeboňské pánve (22-42 Bechyně, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 23-31 Soběslav, 23-33 Veselí nad Lužnicí)
Údaj o odpovědnosti
    Renáta Kadlecová, Stanislav Čurda, František Buzek
Další názvy
    Isotopic verification of nitrate contamination sources - case study from the northern part of Třeboň Basin
Autor
    Bůzek, František
    Čurda, Stanislav
    Kadlecová, Renáta
    Šanda, Martin
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Strany
    s. 166-168
Rok
    2003
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2002.
Předmětová skupina
    dusík
    hydrogeologie regionální
    izotopy
    jihočeské pánve
    kyslík
    látky znečišťující
    mapa hydrogeochemická
    třeboňská pánev
    voda podzemní
    voda povrchová
Geografické jméno
    ČR-Čechy
Klíčové slovo
    22-42
    22-44
    23-31
    23-33
    Analýz
    Bechyně
    části
    Dusíkatými
    Hluboká
    Izotopových
    Kontaminace
    Látkami
    Lužnicí
    Modelovém
    Ověření
    Pánve
    Severní
    Soběslav
    Třeboňské
    území
    Veselí
    Vltavou
    Využití
    Zdrojů
Abstrakt (anglicky)
   A model study of nitrogen and oxygen stable isotopes was used in tne N part of the Třeboň Basin (project No. VaV/510/4/98 'Reduction of surface and groundwater nitrate pollution'). The aim of the study was to test these isotopes as indicators of pollution sources and as a verification of hydrologic and hydraulic models simulating groundwater flow and migration of contaminants
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    6. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012