Podrobnosti záznamu

Název
    Využití kapilární plynové chromatografie k analýze normálních a izoprenoidních alkanů v ropách a bitumenech
Údaj o odpovědnosti
    Josef Čáslavský
Autor
    Čáslavský, Josef
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988
Strany
    s. 18-20
Rok
    1990
Poznámky
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1988.
Předmětová skupina
    ČGÚ (Český geologický ústav)
    instrumentální metody
    organická substance
    preparace vzorků
    přesnost metody
    příprava vzorku
Klíčové slovo
    Alkanů
    Analýze
    Bitumenech
    Chromatografie
    Izoprenoidních
    Kapilární
    Normálních
    Plynové
    Ropách
    Využití
Abstrakt (česky)
   Příspěvek popisuje zařízení a podmínky, za jakých se provádí finální analýza alkanových frakcí rop a bitumenů v laboratořích brněnské pobočky ÚÚG Praha. Frakce vzorků ropy, předseparované pomocí kapalinové chromatografie, jsou analyzovány na kapilárním plynovém chromatografu Hewlett-Packard 5890A s křemennou kolonou. Uvádí se mez detekce stanovovaných složek a přesnost analýzy.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012