Podrobnosti záznamu

Název
    Využití map sesuvného hazardu k plánování trasy liniových staveb v prostředí náchylném ke vzniku svahových deformací
Další názvy
    Using landslide susceptibility and hazard maps for road structures planning within landsladeprone areas
Autor
    Bednarik, Martin
    Havlín, Aleš
    Magulová, Barbora
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    5
Rok
    2013
Výraz tezauru
    landslide hazard maps, route planning, logistic regression
Klíčové slovo
    Deformací
    Hazardu
    Liniových
    Map
    Náchylném
    Plánování
    Prostředí
    Sesuvného
    Staveb
    Svahových
    Trasy
    Využití
    Vzniku
Abstrakt (česky)
   Problematický úsek silnice E50, která prochází pohořím Chřiby a její okolí bylo použito jako studijní oblast. Pro určení sesuvného hazardu byla použita logistická regrese. Nejdůležitějšími vstupními parametry pro posouzení stability svahů jsou litologické složení, úhel sklonu svahu, nadmořská výška (DEM - digitální model terénu), využívání krajiny a vzdálenost od vodního toku. Jako zájmové území bylo vybráno okolí silnice E50, kde byla dříve naplánovaná dálnice, ale její výstavba byla zrušena kvůli nestabilitě svahu. Byly revidovány problematické úseky plánované dálnici protínající Chřiby. Na základě dosažených výsledků byly navrženy dvě nové varianty trasy dálnice.
Abstrakt (anglicky)
   Using landslide susceptibility and hazard maps for road structures planning within landsladeprone areas
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014