Podrobnosti záznamu

Název
    Využití mikrogravimetrie pro lokalizaci starých důlních děl v Horním Městě a Horním Benešově
Další názvy
    Use of microgravity survey for the location of old mine workings (Horní Město, Horní Benešov)
Autor
    Blecha, Vratislav
    Skácelová, Zuzana
    Večeřa, Josef
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    4
Rok
    2010
Výraz tezauru
    gravity survey,mining history,undermined areas,Horní Město,Horní Benešov
Klíčové slovo
    Benešově
    Děl
    Důlních
    Horním
    Lokalizaci
    Městě
    Mikrogravimetrie
    Starých
    Využití
Abstrakt (česky)
   Úkolem geofyziky bylo lokalizovat stará důlní díla, která mohou být zdrojem porušení budov a poklesů v Horním Městě u Rýmařova a výrazného podmáčení pozemků v blízkosti lihovaru u Horního Benešova. Pro poddolovaná území a deformační zóny v nadloží zavalených starých důlních děl je charakteristický deficit hustoty ve srovnání s okolním horninovým prostředím a proto byla k vyřešení úkolu použita metoda přesné gravimetrie.
Abstrakt (anglicky)
   Use of microgravity survey for the location of old mine workings (Horní Město, Horní Benešov)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014