Podrobnosti záznamu

Název
    Využití mikrogravimetrie pro lokalizaci starých důlních děl v Horním Městě a Horním Benešově
Další názvy
    Use of microgravity survey for the location of old mine workings (Horní Město, Horní Benešov)
Autor
    Blecha, Vratislav
    Skácelová, Zuzana
    Večeřa, Josef
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce .... (Geoscience Research Reports for....)
Svazek/č.
    Č. 2010
Strany
    4
Rok
    2010
Výraz tezauru
    gravity survey
    Horní Benešov
    Horní Město
    mining history
    undermined areas
Klíčové slovo
    Benešově
    Děl
    Důlních
    Horním
    Lokalizaci
    Městě
    Mikrogravimetrie
    Starých
    Využití
Abstrakt (česky)
   Mikrogravimetrický průzkum byl proveden ve dvou historických důlních revírech na severní Moravě: v Horním Městě u Rýmařova a v Horním Benešově. Úkolem průzkumu byla lokalizace starých důlních děl.
Abstrakt (anglicky)
   Microgravity survey was carried out at two historic mining districts in northern Moravia: Horní Město near Rýmařov and Horní Benešov. The aim of survey was locating of old ore mine workings.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012