Podrobnosti záznamu

Název
    Využití moderních metod pro hodnocení zátěže životního prostředí se zaměřením na vliv těžby uranu
Údaj o odpovědnosti
    Pavel Jurza, Richard Pichl, Jaroslav Klusoň, Tomáš Čechák, Dana Drábová, Radim Filgas, Irena Čespírová, Milan Matolín
Další názvy
    Use of modern evaluation methods of the impacts of mining on the environment with the special regard to the uranium mining
Autor
    Čechák, Tomáš
    Čespírová, Irena
    Drábová, Dana
    Filgas, Radim
    Jurza, Pavel
    Klusoň, Jaroslav
    Matolín, Milan
    Pichl, Richard
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - monografie
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997
Strany
    s. 60-63
Poznámky
    Anglické resumé
Předmětová skupina
    izotopy Cs
    kalibrace
    měření letecké
    měření radiometrické
    projekt
    radioaktivita
    rudy U
    studie environmentálních vlivů
    těžba
    znečištění
    zpráva o činnosti
Geografické jméno
    ČR-Čechy
    Prášily (Klatovy)
    Příbram
    Špindlerův Mlýn (Trutnov)
    Železná Ruda (Klatovy)
Klíčové slovo
    Hodnocení
    Metod
    Moderních
    Prostředí
    Těžby
    Uranu
    Vliv
    Využití
    Zaměřením
    Zátěže
    životního
Abstrakt (anglicky)
   During 1997 the airborne radiometric survey in Příbram and Krkonoše areas were carried out using a high-accuracy PGAM instrument. The surveyed data were compared with the ground data (dose rate, exposure rate) measured by State Institute of Radiation Protection (SÚRO) Praha to find out possible changes and correlations between them. The methodology of the airborne radiometric organisation and interpretation for environment was developed using the IAE documents. The changes of outer conditions during the airborne radiometric survey as well as the use of the whole gamma spectrum to compute the dose and exposure rates were modelled in Czech Technical University, Faculty of Nuclear Physic
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    21. 3. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012