Podrobnosti záznamu

Název
    Využití nových průzkumných dat pro regionální výzkum a bilancování vod v rámci české křídové pánve (bilanční celek 3)
Další názvy
    Exploitation of new investigation data for regional reseach and water resources balance calclations within the bound of the Bohemian Cretaceous Basin
Autor
    Datel, Josef
    Procházka, Martin
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Zpracování a interpretace dat z průzkumných a s anačních prací IV
Strany
    8
Poznámky
    Akce: 2007
Výraz tezauru
    Bohemian Cretaceous Basin
    groundwater
    well logging
Klíčové slovo
    Bilancování
    Bilanční
    Celek
    české
    Dat
    Křídové
    Nových
    Pánve
    Průzkumných
    Rámci
    Regionální
    Vod
    Využití
    Výzkum
Abstrakt (česky)
   Využití velmi cenných geologických a hydrogeologických dat z nových hlubokých vrtů projektu ISPA (ČHMÚ) pro regionální hydrogeologický výzkum
Abstrakt (anglicky)
   Use of valuable geological and hydrogeological data from new wells from the ISPA project (Czech Hydrometerol. Institute) for regional hydrogeological research
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012