Podrobnosti záznamu

Název
    Využití odpadů uhelných úpraven včetně produktů nově zaváděné bezodpadové technologie
Údaj o odpovědnosti
    Jana Vejpustková, Lubomír Závada
Další názvy
    Use of wastes from the coal benefication plants including products of the new wasteless technology
Autor
    Vejpustková, Jana
    Závada, Lubomír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí
Svazek/č.
    Roč. 39, č. 2
Strany
    s. 47-51
Rok
    1991
Poznámky
    4 tab.
Předmětová skupina
    hornoslezská pánev
    ložiska pevných paliv
    netradiční suroviny
    odpady
    suroviny netradiční
    uhlí černé
    úprava surovin
    využití nerostných zdrojů
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
Klíčové slovo
    Bezodpadové
    Nově
    Odpadů
    Produktů
    Technologie
    Uhelných
    úpraven
    Včetně
    Využití
    Zaváděné
Abstrakt (česky)
   Odpad z úpraven uhlí zvyšuje náklady na úpravu uhlí, zabírá zemědělskou půdu, zhoršuje kvalitu vod a narušuje ekologii krajiny. Do budoucna by se mělo počítat z bezodpadovou technologií úpravy s maximálním průmyslovým využitím hlušin. Jako perspektivní se jeví realizace komplexu pro redeponáž a rozdružování surových kalů, jako palivo a surovina pro cihelny a cementárny, zplyňování kalů, jako energetické palivo, fluidní spalování a zkusovění kalů. Dále se uhelné odpady mohou využívat pro potřeby důlního podniku, pro inženýrské stavby, pro výrobu palivy, jako surovina a v energetice
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012