Podrobnosti záznamu

Název
    Využití přírodních izotopů kyslíku 18 a tritia pro hodnocení podzemních vod v předpolí povrchového lomu
Údaj o odpovědnosti
    Josef Hanzlík, František Buzek, Miloš Hrubý, Pavel Trýzna
Autor
    Bůzek, František
    Hanzlík, Josef
    Hrubý, Miloš
    Trýzna, Pavel
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí
Svazek/č.
    Roč. 37, č. 9
Strany
    s. 412-418
Rok
    1989
Poznámky
    9 obr., 2 foto, 1tab.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Uhlí
Klasifikační znak
    556
Předmětová kategorie
    chemismus přírodních vod
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    izotopické složení vody, radioaktivita, využití izotopů
    ložiska a výskyty hnědého uhlí
    podkrušnohorské pánve
    vodní bilance, infiltrace, podzemní odtok, vztah povrchových a podzemních vod
Klíčové slovo
    18
    Hodnocení
    Izotopů
    Kyslíku
    Lomu
    Podzemních
    Povrchového
    Předpolí
    Přírodních
    Tritia
    Vod
    Využití
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    1. 8. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012