Podrobnosti záznamu

Název
    Využití pokročilého konstitučního modelu v pravděpodobnostní geototechnické analýze
Další názvy
    Application of an advanced constitutive model in probabilistic numerical analysis
Autor
    Mašín, David
    Suchomel, Radek
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek ve sborníku
Zdrojový dokument - monografie
    Zakládání Staveb
Strany
    6
Poznámky
    Akce: 2009/10/26 ; Brno, Česká republika
Výraz tezauru
    analysis
    constitutive
    model
    numerical
    probabilistic
Klíčové slovo
    Analýze
    Geototechnické
    Konstitučního
    Modelu
    Pokročilého
    Pravděpodobnostní
    Využití
Abstrakt (česky)
   Aplikace pokročilého konstitučního modelu, konkrétně hypoplastického modelu, pro pravděpodobnostní numerickou analyzu geotechnických konstrukcí. Práce se zejména zabývá kalibrací modelu.
Abstrakt (anglicky)
   Horizontally stratified deposit of a sandy soil is characterised using a probabilistic approach. The mechanical behaviour of the soil is described by an advanced hypoplastic model for sand. The model is calibrated using a set of experimental data on fourty specimens recovered from a quarry wall. It is shown that in order to describe the soil deposit properly using probabilistic approach, spatial variability of soil parameters needs to be considered. Experimental data allowed us to quantify the spatial correlation structure (measured by the correlation length ?), which is significantly higher in horizontal direction than in vertical direction. The results may be used as an input into numerical methods based on random field theories.
Přispěvatel
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Kód přispěvatele
    UK, PřF
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    8. 8. 2012