Podrobnosti záznamu

Název
    Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů : (25-23 Rožnov, 26-11 Jablunkov)
Údaj o odpovědnosti
    Eva Břízová
Další názvy
    Application of pollen analysis in the problematics of landslide chronology
Autor
    Břízová, Eva
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Strany
    s. 53-54
Rok
    2004
Poznámky
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2003
Klasifikační znak
    55(1)
    551.3
    561
Skupina konspektu
    55
Předmětová skupina
    analýza pylová
    boreál
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    kvartér Západních Karpat
    magurská skupina příkrovů flyšového pásma
    mapa geologická
    pohyb svahový
    račanská jednotka
    sesuv
    stratigrafie
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Hostýnsko-vsetínská hornatina-Vsetínské vrchy
    Kobylská (Vsetín, Vsetín)
    Slezské Beskydy
Klíčové slovo
    25-23
    26-11
    Analýzy
    Chronologie
    Jablunkov
    Problematiky
    Pylové
    Rožnov
    řešení
    Sesuvů
    Využití
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    16. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012