Podrobnosti záznamu

Název
    Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů ve Slezských Beskydech (26-41 Jablunkov)
Údaj o odpovědnosti
    Eva Břízová, Jan Hradecký, Tomáš Pánek
Další názvy
    Application of pollen analysis in the problematics of landslide chronology in the Silesian Beskydy Mts.
Autor
    Břízová, Eva
    Hradecký, Jan
    Pánek, Tomáš, 1977-
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Strany
    s. 65-69
Rok
    2003
Poznámky
    2 obr., 1 tab., 9 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2002.
Předmětová skupina
    analýza pylová
    datování C14
    geologie regionální
    holocén
    kvartér
    kvartér Západních Karpat
    mapa geologická
    sesuv
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Moravskoslezské Beskydy
Klíčové slovo
    26-41
    Analýzy
    Beskydech
    Chronologie
    Jablunkov
    Problematiky
    Pylové
    řešení
    Sesuvů
    Slezských
    Využití
Abstrakt (anglicky)
   The problematics of landslide chronology stands for an important field of geomorphological investigations in the area of Outer Western Carpathians; in particular, in connection with the consequences of research of the impact of climatic change on morphogenetic processes. A large slope deformation has been selected in the area of Silesian Beskydy Mts. near the town of Jablunkov. Three samples of bottom material of intercoluvial peat bog on the right slope of Kotelnice Brook valley have been dated by radiocarbon method (Gd: Radiocarbon Laboratory Silesian Technical University, Gliwice, Poland; 14C: 4,2-4,25 m = 10 235+-290 B.P. (Gd-16156); 3,66-3,7 m = 9854+- 470 B.P. (Gd-18168); 2,65-2,70= 11 813+-383 B.P.(Gd-18164) and pollen analyses (Late Glacial to Holocene). The minimum landslide age has been determined for the period of Younger Dryas to Preboreal. The landslide belongs to the landslide period S] (e.g. MARGIELEWSKI 1998)
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012