Podrobnosti záznamu

Název
    Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů ve Slezských Beskydech
Další názvy
    Application of pollen analysis in the problematics of landslide chronology in the Silesian Beskydy Mts.
Autor
    Břízová, Eva
    Hradecký, Jan
    Pánek, T.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    5
Rok
    2003
Výraz tezauru
    Palynology, geomorphology, landslides, stratigraphy, Quaternary, Late Glacial, Holocene, peat bog, Kotelnice Brook, Silesian Beskydy Mts.
Klíčové slovo
    Analýzy
    Beskydech
    Chronologie
    Problematiky
    Pylové
    řešení
    Sesuvů
    Slezských
    Využití
Abstrakt (česky)
   Problematika chronologie sesuvů je důležitým odvětvím geomorfologie v oblasti Západnách Karpat, je tu spojitost mezi klimatem a morfogenetickými procesy. 3 vzorky z báze interkoluviálního rašeliniště na pravém břehu potoka Kotelnice byly datovány radiokarbonově a pylovou analýzou (pozdní glaciál až počátek holocénu).
Abstrakt (anglicky)
   Application of pollen analysis in the problematics of landslide chronology in the Silesian Beskydy Mts.
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014