Podrobnosti záznamu

Název
    Využití spektroradiometrických měření pro identifikaci kyselých zvětralinových substrátů - studie ze Sokolovské pánve
Další názvy
    Utilization of spectroradiometric measurements for identification of acid weathered substrates - Case study from the Sokolov basin
Autor
    Bourguignon, Anne
    Chevrel, Stephane
    Kopačková, Veronika
    Rojík, Petr
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008
Svazek/č.
    Č. podzim
Strany
    7
Rok
    2009
Výraz tezauru
    acid mine drainage (AMD), spectroradiometry,ASTER, mining waste, Sokolov open-pit mine
Klíčové slovo
    Identifikaci
    Kyselých
    Měření
    Pánve
    Sokolovské
    Spektroradiometrických
    Studie
    Substrátů
    Využití
    Zvětralinových
Abstrakt (česky)
   Výsledky studie ukázaly, že kyselý zvětralinový substrát, který vzniká v místech aktivní i bývalé povrchové těžby, může být identifikován pomocí spektrálních charakteristik (spektrální absorpce a selektivního odrazu) indikativních minerálů vznikajících oxidací pyritu, kdy minerály jako jarosit a Na-jarosit se vyskytují v podmínkách půdního pH<3 a schwertmannit v rozsahu pH 3,0-5,5.Vedle zmíněného schématu využívajícího sekundární minerály jako indikátory acidifikace, se ukázalo, že také vysoký obsah organické hmoty je typický pro velmi kyselé půdní prostředí.Spektrální křivka vzorků s vysokým obsahem TOC a kyseliny huminové má plochý průběh mezi 0,8-1,2 ?m a charakteristickou absorpci na 2,309 ?m, způsobenou alifatickou vazbou C-H.Pomocí metody LSU (algoritmus zohledňující vícesložkový obsah pixelu v lineárním poměru) byly ze satelitních dat ASTER plošně definovány kyselé povrchy obsahující jarosit a kyselinu huminovou.
Abstrakt (anglicky)
   Utilization of spectroradiometric measurements for identification of acid weathered substrates - Case study from the Sokolov basin
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014