Podrobnosti záznamu

Název
    Využití technologie GIS pro stanovení seizmického zatížení stavebních objektů
Autor
    Javůrková, M.
    Lednická, Markéta
Konference
    Nové poznatky a měření v seismologii, inženýrské geofyzice a geotechnice/15. : 11.04.2006-13.04.2006 : Ostrava, Česká republika)
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
Svazek/č.
    Roč. 6, č. 2
Strany
    s. 205-212
Rok
    2006
Poznámky
    Projekt: GA105/04/1424, GA ČR, CZ
    Překlad názvu: Using of GIS technology for determination of seizmic load of structures
    Rozsah: 8 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    GIS
    seismic load of structures
Klíčové slovo
    GIS
    Objektů
    Seizmického
    Stanovení
    Stavebních
    Technologie
    Využití
    Zatížení
Abstrakt (česky)
   V článku je rozebrána metodologie tvorby tzv. "map střetů zájmů". Vstupními parametry pro tvorbu těchto map jsou vybrané parametry stavebních objektů a seizmického zatížení, přičemž obojí je vztaženo k dané oblasti v určitém čase.
Abstrakt (anglicky)
   Presentation of methodology for elaboration of so-called "maps of clash of opinions" is the main aim of this contribution. Seismic loading and parameters of buildings, both in close relation with selected place and time, are basic input data.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012