Podrobnosti záznamu

Název
    Využití výpočetní techniky v hydrogeologické praxi v SHR
Údaj o odpovědnosti
    Vladimír Dyk
Další názvy
    Die Anwendung der Rechentechnik in der hydrogeologischen Praxis im Nordböhmichen Braunkohlenrevier
    Primerenije vyčisliteľnoj techniky v oblasti gidrogeologii v SHR
Autor
    Dyk, Vladimír
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Zpravodaj VÚHU
Svazek/č.
    Č. 3
Strany
    s. 5-19
Rok
    1989
Poznámky
    4 obr.
    rus. a něm. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Zprav. VÚHU
Klasifikační znak
    556
Předmětová kategorie
    aplikace hydrogeologie při těžbě nerostných surovin
    hydrogeologické aplikace matematických a analogových modelů, programování
    ložiska a výskyty hnědého uhlí
    podkrušnohorské pánve
Klíčové slovo
    Hydrogeologické
    Praxi
    SHR
    Techniky
    Výpočetní
    Využití
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    19. 4. 2007
Datum importu
    8. 8. 2012