Podrobnosti záznamu

Název
    Využití výpočetních metod k řešení problematiky plynodynamických jevů v hlubinných dolech
Údaj o odpovědnosti
    Jindřich Lát, Dalibor Míček
Další názvy
    Use of computer methods for solving the problem of gas dynamics in the deep mines
Autor
    Lát, Jindřich
    Míček, Dalibor
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Uhlí
Svazek/č.
    Roč. 39, č. 3
Strany
    s. 62-68
Rok
    1991
Poznámky
    5 tab., 1 sch., 3 diag.
Předmětová skupina
    hornoslezská pánev
    ložiska pevných paliv
    model matematický
    Ostravsko-karvinský revír
    průtrže uhlí a plynů
    průvodní jevy
    uhlí černé
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
Klíčové slovo
    Dolech
    Hlubinných
    Jevů
    Metod
    Plynodynamických
    Problematiky
    řešení
    Výpočetních
    Využití
Abstrakt (česky)
   Z matematické analýzy podmínek vzniku průtrží plynů vyplývá, že uvedené jevy se zakládají nejen na samotné distribuci plynů v horninovém prostředí, ale také na tektonicko-geologické predispozici, napěťovém stavu masívu, velikosti raženého důlního díla a technických parametrech (rychlost postupu, velikost zabírky apod.). Matematický popis je poměrně složitý, takže jeho praktické použití lze dosáhnout jen s využitím výpočetní techniky. V oblasti nevýrubů nadložních slojí se možnost rizika dá snížit zavlažením těchto poloh nadložních hornin. Spolupráce vědeckovýzkumné základny s praxí s využitím modelu vztahu napjatosti masívu se příznivě projevuje na četnosti a intenzitě průtrží
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012