Podrobnosti záznamu

Název
    Využití výsledků geochemického studia flyšových sedimentů pro geologickou interpretaci (použití bóru a poměru Th/U)
Údaj o odpovědnosti
    Marie Adamová
Další názvy
    Use of results of geochemical study of flysch sediments for geological interpretation (use of boron and Th/U ratio)
Autor
    Adamová, Marie
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Acta Universitatis Carolinae, Geologica
Svazek/č.
    Č. 4
Strany
    s. 540
Rok
    1989
Poznámky
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Předmětová skupina
    B (bór - 5)
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    konference
    mobilita
    Th (thorium - 90)
    U (uran - 92)
Geografické jméno
    ČSFR-Morava
Klíčové slovo
    Bóru
    Flyšových
    Geochemického
    Geologickou
    Interpretaci
    Poměru
    Použití
    Sedimentů
    Studia
    Th/U
    Výsledků
    Využití
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    7. 12. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012