Podrobnosti záznamu

Název
    Vzdušné malty historických staveb, jejich identifikace, příčiny degradace a návrh sanace
Údaj o odpovědnosti
    Miroslava Gregerová
Další názvy
    Calcareous mortars and plasters of historical buildings, their identification, causes of degradation and remediation proposition
Autor
    Gregerová, Miroslava
Jazyk
    česky
Zdrojový dokument - seriál
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Svazek/č.
    Roč. 7
Strany
    s. 152-155
Rok
    2000
Poznámky
    1 tab., 5 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1999.
Předmětová skupina
    geologie regionální
    historie
    maltoviny
    restaurace památky
    studie environmentálních vlivů
    suroviny stavebního průmyslu
    trvanlivost
Geografické jméno
    ČR-Morava
    Mikulov (Břeclav)
Klíčové slovo
    Degradace
    Historických
    Identifikace
    Malty
    Návrh
    Příčiny
    Sanace
    Staveb
    Vzdušné
Abstrakt (anglicky)
   The paper is an overview study oriented on technological classification of mortars and plasters used in various historical epochs in buildings. It summarized their physical, textural and material parameters that have to be taken into acount in remediation. The necessity of such an approach is demonstrated on a case, when the original raw material (limestone) used for lime burning in certain historical era cannot be identified even in case the source area is know. This confirms the presumption that the composition of the current limestone beds differs from the limestone that hab been exploited at the same places in the past
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (UNM)
Zdrojový formát
    U
Datum vložení
    29. 1. 2008
Datum importu
    8. 8. 2012