Podrobnosti záznamu

Název
    Vznik a rozpad hydroxyapofylitu v komínové brekcii olivinického melilititu v Kytlicích u Nového Boru, severní Čechy
Autor
    Fediuk, F.
    Langrová, Anna
    Melka, Karel
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    článek v odborném periodiku
Zdrojový dokument - seriál
    Mineralia Slovaca
Svazek/č.
    Roč. 36, 3-4
Strany
    s. 323-330
Rok
    2004
Poznámky
    Překlad názvu: Origin and disintegration of hydroxyapophyllite in a pipe breccia of olivine melilitite at Kytlice near Nový Bor, Northern Bohemia
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Předmětová kategorie
    hydroxyapophyllite
    Tertiary
    X-ray diffraction
Klíčové slovo
    Boru
    Brekcii
    Čechy
    Hydroxyapofylitu
    Komínové
    Kytlicích
    Melilititu
    Nového
    Olivinického
    Rozpad
    Severní
    Vznik
Abstrakt (česky)
   Na lokalitě Kytlice se ukazuje, že primární hmota hlíz byla tvořena hydroxyapofylitem a za stoupajícího přínosu CO2 docházelo k postupnému jeho rozpadu na kalcit a opál. Proces pseudomorfního nahrazování hydroxyapofylitu se podařilo místy zastihnout i mezistádiu, kdy zbývají v krastalu zachované relikty původního hydroxyapofylitu a vedle finálního produktu přeměny na opál je tu ještě další přeměněná fáze - kalcit. Zvláštností kytlické lokality je, že asociace zbytkového hydroxyapofylitu a z něj vznikajícího kalcitu s opálem po obnažení na povrchu podléhá rychle, v časovém horizontu pouhého jednoho roku, úplnému práškovitému rozpadu. Vyvolává to nejspíš aktivace silně zásaditých roztoků, akcelerovaná povrchovou expozicí.
Abstrakt (anglicky)
   Hard whitish concretions up to 20 cm in size, present in soft pipe breccia fill of Tertiary olivine melilitite, occur at the village of Kytlice at Northern Bohemia. Microscopic, X-ray and EMPA studies revealed their composition: they consist of hydroxyapophyllite, in large extent transformed into calcite and opal. The process occurred in low-pressure conditions under slightly elevated temperature. The concretions are unstable in superficial exposure.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012